GRAD NAŠICE – RADIONICA „TURIZAM NA HODOČASNIČKOJ RUTI OD PÉCSVÁRADA I BEREMENDA DO NAŠICA“

U organizaciji Grada Našica, 11. lipnja 2015. Godine, u Gradskoj vijećnici je održana radionica „Turizam na hodočasničkoj ruti od Pécsvárada i Beremenda do Našica“ u okviru projekta PILG-SEE koji je sufinanciran sredstvima EU u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska.
Radionica je bila namijenjena prije svega predstavnicima turističkog sektora s ciljem upoznavanja sa samim projektom i mogućnostima koje pruža u pogledu razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude.
Radionicu je otvorio gradonačelnik Krešimir Žagar, a radionici su prisustvovali i mađarski partneri na projektu te gospođa Andrea Kakas iz Zajedničkog tehničkog tajništva.
Gosti iz Mađarske, gospodin János Varga i gospođa Laura Vida, upoznali su sudionike s nastankom hodočasničkog puta, mađarskim iskustvima u organizaciji hodočašća i samom rutom puta koja započinje u mađarskom gradu Pécsváradu i preko Beremenda vodi sve do Našicama te završava kod crkve sv. Martina u Martinu, a Dražen Ganzberger, voditelj projekta u Gradu Našicama, predstavio je aktivnosti koje se u okviru projekta provode u Našicama.
Radionica je završila prigodnim neformalnim druženjem gdje su sudionici mogli razmijeniti svoja iskustva i kontakte u cilju razvoja hodočasničkog turizma na ovom području.